PICTURĂ  
line decor
 
line decor


 
 
 


 
 

 

Născut la 1 ianuarie 1944, Urleasca, judeţul Brăila.

Studii: Facultatea de Arte Plastice Iaşi, promoţia 1967 ; Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, Muzeologie, 1983.

Membru UAP din Româniasecţia pictură;

Profesor  la Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Galaţi.

Din anul 1974  participă la Saloanele Filialei UAP Galaţi, la expoziţii colective  şi/sau de grup  organizate  pe  plan   local  sau  în ţară,  expoziţii  interjudeţene,  republicane.

Expoziţii personale: Galati , Galeriile de Artă “ N. Mantu” : 2005, 1996, 1993, 1992, 1989, 1984; Galaţi, BANCOREX – Sucursala Galati: 1997; Galati  - Casa Corpului Didactic Galaţi : 2000, 1998, 1978/1979; Brăila, Galeriile de Artă: 1996; Tecuci , Galeriile de Artă “ Gh. Petraşcu”: 2005; Bârlad, Galeria “N.N. Tonitza”: 2001.

Expoziţii  naţionale: Piatra  Neamţ, Bienala Naţională “Lascăr  Viorel”: 2005, 2003 ; Buzău , Bienala Artelor “Ion Andreescu”: 2002 ; Bucureşti, Expoziţia naţională a profesorilor de artă plastică: 1971.

Expoziţii  de grup şi colective: Galaţi , Galeriile de Artă “ N. Mantu” : 2003, 2000, 1999, 1996, 1978; Galati, Muzeul de Arta Vizuală: 2005, 2004, 1994, 1989; Galati, Muzeul de Arta Vizuală  –“Salonul Moldovenilor”, 1991; Bucureşti, Cercul Militar Naţional - “Galeria Artelor”;  2000; Galeria “Apollo”, 1996; “Căminul Artei”; Brăila: 2004, 2002, 1981; Tulcea: 2005, 2004, 1981; 1981;Constanţa, 1985, 1983, 1981; Focşani: 1994, 1979 . Expoziţii  internaţionale: 1978 - Expoziţia artiştilor plastici din ţările socialiste, Dresda, Germania; 2000 “International Danubian Art”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi.

Tabere de creaţie: 2005, 2004 – Galaţi ; 1996 – Blasova, Brăila; 1985 -  Buşteni.

Simpozioane: 1987, Piatra Neamţ; 2001 –Agafton, Botoşani; 2005, 2004 –Galaţi – “Acuarela”.

Alte forme de activitate: grafică pentru publicaţia de opinie pedagogică “Şcoala gălăţeană”; copertă  şi ilustraţie de carte; Ex–libris; caricatură.

Premii şi distincţii:

  • 2007 – Distincţia şi premiul DIPLOMA  DE  EXCELENŢǍ” în învǎţǎmânt acordatǎ de Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii şi Tineretului conform Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat (Anexă la O M Ed C nr. 5435/  2006);
  • 2007 – Distincţia DIPLOMǍ DE  FIDELITATE ÎN ÎNVǍŢǍMÂNT” acordatǎ de Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii şi Tineretului – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi;
  •  2006 – Nominalizat de Comisia Naţională pentru Acordarea Premiilor şi Burselor Uniunii Artiştilor Plastici din România, pentru Premiul Uniunii Artiştilor Plastici pe anul 2005, la secţiunea PICTURĂ (conform  www.uap.ro)
  •  2005Nominalizat de Biroul de Conducere al Filialei Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici din România, pentru  premiul Uniunii Artiştilor Plastici pe anul 2005, la secţiunea (genul) PICTURĂ (conform adresei nr.7 din 16/02/ 2006);
  • 2005 – DistincţiaDIPLOMǍ” - la SIMPOZIONUL  NAŢIONAL cu tema „Valori didactice româneşti, premise pentru un învǎţǎmânt european”pentru graficǎ simpozion.  Simpozionul a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Casa Corpului Didactic Galaţi, Asociaţia ECHI – GAL, sub patronajul Ministerului Educaţiei şi Cercetǎrii din România;
  • 2004  ORDINUL ŞI  MEDALIA  „MERITUL PENTRU ÎNVǍŢǍMÂNT” în grad de CAVALER – Dat în Bucureşti la 10 – XII-2004 (Decret nr. 1097  Din 10 – XII-2004, Brevet  MÎ/nr. 137; Nr. crt . 84295);
  • 2000 – DistincţiaDIPLOMA  DE  ONOAREacordatǎ cu ocazia aniversǎrii a 25 de ani de existenţǎ a Şcolii nr. 13 „Ştefan cel Mare” Galaţi;
  • 1997  - DistincţiaDIPLOMA  DE  ONOAREacordatǎ cu ocazia aniversǎrii a 30 de ani de existenţǎ a Liceului  „Sf. Maria” Galaţi;
  • 1995 - Distincţia „DIPLOM Ǎ” acordatǎ cu prilejul sǎrbǎtoririi a  165 de ani de la înfiinţarea primei şcoli româneşti din municipiul Galaţi - Şcoala Nr. 24 Galaţi;
  • 1987 – Premiul „DIPLOMA  DE  ONOAREprimită la simpozionul „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, secţiunea învăţământ artistic şi arhitectură – faza naţională  (Piatra Neamţ, 1987);
  • 1983 – titlul „PROFESOR  EVIDENŢIAT” al  Ministerului Educaţiei  şi Învăţământului conferit prin Ordinul nr. 5135 din 18 iunie 1983.
  Lucrări în Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, în colecţii  de stat şi particulare din ţară şi străinătate: Anglia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, România, Statele Unite ale Americii, Suedia.

  Publicaţii:

  • Monografii, albume:
   • Maria Magdalena Crişan, Artişti gălăţeni, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 28;
   • Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Edit. Alma, Galaţi, p. 185 – 190;
   • Toader Buculei,  Prezenţe brǎilene în spiritualitatea româneascǎ, Edit. EX LIBRIS Brǎila, 2004, p.87;
   • Corneliu Stoica, Dicţionar al artiştilor plastici gălăţeni, Ed. Terra, 2007, p.25, 134;
   • Corneliu Stoica, ntlniri confortante, Ed. Sinteze, 2007, p.94, 151;
  • Cataloage, pliante, afişe  de prezentare a Muzeului de  Artă Vizuală Galaţi, a Filialei Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici din România, participări la expoziţii internaţionale, naţionale, colective, de grup şi expoziţii personale;
  • Articole – recenzii despre artist: Mariana Cocoş – Tomozei, critic de artă, Maria Magdalena Crişan, critic de artă, Katia Nanu, Angela Ribinciuc, Corneliu Stoica, Ion Manea, Nicoleta Crânganu, Anca Mihaela Spânu, Virgil Guruianu, Dan Mlǎdinoiu - ziarişti locali la publicaţiile “Viaţa liberă”, “Monitorul de Galaţi”, “Independentul”, “Şcoala gălăţeană”, “Punctul pe i” etc., Filip Pârlog, ziarist , Brăila “Libertatea”;
  • Reportaje radio şi TV: posturi centrale sau locale (Bucureşti, Galaţi, Brăila, Vaslui)

 

 
 
 
      Reproducerea conţinutului site-ului fără acordul autorului este complet interzisă şi se pedepseşte conform legilor n vigoare.